1-مصطفی ایزدی

2-فاطمه دانشور جلیل

3-زهرا امیری

4-داوود قنبری

5-فاطمه باقریان

6-ملوک هاشمی

7-لیلا مالک

 

8-رقیه فرمانی

9-لیلا امینی

10-رضا فلاح

11-علی اصغر کاویانی

12-مرتضی حاتمی

13-دکتر حسن آل داوود

شهر شرکت کنندگان

تهران-2نفر

ایلام-2نفر

سمنان-1نفر

شیراز-1نفر

تربت جام-1نفر

شیراز-1نفر

ساری-1نفر

کنگاور-1نفر

نامعلوم-3نفر