1-ندا سادات هاشمی

2-فاطمه داداشی

3-زهرا بهاردوست

4-مهدی حسن زاده

5-زهرا خدادای

6-ساموئل کابلی

7-فاطمه قره چمنی

8-سارا مهرآرا

9-لیلا شاعلی

10-فلورا نعمت الهی

..................................................

شهر شرکت کنندگان

کنگاور-1نفر

تبریز-1نفر

قم-1نفر

تهران-1نفر

استانبول-1نفر

نامعلوم-1نفر

خرم آباد-1نفر

جهرم-1نفر

آباده-1نفر