بنام خداوند بخشنده ومهربان

نویسندگانی که داستانهایشان به مرحله ی اول  جهت انتخاب برگزیده های داوری سومین دوره جایزه ادبی فانوس رسیده

1-مهدی ابراهیمی لامع

2-زهرا امیری

3-ندا سادات هاشمی

4-زهرا بهاردوست

5-لیلا شاعلی

6-ساموئل کابلی

7-مهدی حسن زاده

8-روح انگیز ثبوتی

9-آروین ابدرم

10-آسیه رئوفی

11-سید ابراهیم پیره

12-مرتضی حاتمی

13-علی پور صفری

14-نجمه بانشی

15-رکسانا ایور

16-فریده قلی زاده

17-معصومه ترک نژاد

18-مرجان درودی

19-مینا شکری

20-حضرتیان فام

21-فاطیما فاطری

22-فاطمه صداقتی نیا

23-عفت خادمی