مصاحبه //سومین دوره جایزه ادبی فانوس//

 

1-لطفا خودتان را معرفی کنید .

نام و نام خانوادگی-  رکسانا ایور

از شهر-تهران

شهر محل تولد-

شهر محل سکونت-تهران

سابقه داستانویسی-تقریبا سه سال است که داستان نویسی رو شروع کرده ام. چند نمونه از داستان هایم در چند نشریه ادبی، مانند گلستانه و کافه داستان منتشر شده است.  در جایزه ادبی لیراو سال91 هم یکی از داستانهایم به عنوان داستان برگزیده انتخاب شد.

 

2-نقش جایزه های ادبی و رقابت های اینگونه را در معرفی و علاقمندی

داستانویسان به ادامه این رشته چگونه میبینید. این گونه جوایز برای معرفی نویسندگان به دنیای ادبیات بسیار موثر هستند و البته می توانند مشوق های خوبی برای نویسندگان تازه کار باشند.

 

3-انجمن های ادبی و کارگاه ها و محافل داستانویسی را در رشد و شکوفایی

استعدادها و یادگیری اصولی و تخصصی داستانویسی را چگونه ارزیابی میکنید. برای یادگیری مبانی داستان نویسی، حضور در این جلسات و کارگاه ها را بسیار مفید می دانم.

 

4-فکر میکنید داستان کوتاه یا رمان یا داستانک کدام بیشتر مخاطب دارد و

به نظر شما دلیلیش را هم عنوان نمایید. به عقیده من رمان و داستان کوتاه مخاطب بیشتری دارند. شاید به این دلیل که مخاطب، می تواند مدت زمان بیشتری را با شخصیتهای داستان، همراه باشد.

 

5- کوتاهترین توصیف خود را بیان نمایید.

1-ادبیات داستانی- دنیا، بدون داستان، برایم غیر قابل تصور است.

2-فانوس-کوچک، صمیمی

3-جایزه ادبی فانوس-از آشنایی با شما خوشبختم!

4-داستانویسان- جزء خوشبخت ترین انسانها هستند. لذت آفرینش، غیر قابل توصیف است.