# جایزه_ادبی_فانوس

نویسندگانی که داستانهایشان به مرحله چهارم داوری راه یافت

بنام خداوند بخشنده و مهربان نویسندگانی که داستانهایشان به مرحله چهارم داوری راه یافت 1-مرجان درودی 2-عارف ساسانی 3-زهرا امیری 4-مهدی ابراهیمی لامع 5-فاطمه دانشور جلیل 6-حسین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

سومین دوره جایزه ادبی فانوس داستان کوتاه تمدید شد

تعداد شرکت کنندگان تا تاریخ//2 آبان ماه 1391//65نفر//65 داستان کوتاه//   بنام خداوند بخشنده و مهربان سومین دوره جایزه ادبی فانوس داستان کوتاه شرایط شرکت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

لیست شماره//6//سومین دوره جایزه ادبی فانوس//داستان کوتاه//

1-مرتضی معصومی 2-فاطیما فاطری 3-حیدر فیض آبادی 4-مرتضی حیدری مرنگلو 5-منصوره عالمی 6-معصومه ترک نژاد 7-عفت خادمی 8-حسین خیر آبادی 9-نجمه بانشی 10-یگانه سعادتی فرد 11-فریده قلی زاده 12-رکسانا ایور 13-مینا شکری 14-حضرتیان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

لیست شماره 3//سومین دوره جایزه ادبی فانوس//

1-مصطفی ایزدی 2-فاطمه دانشور جلیل 3-زهرا امیری 4-داوود قنبری 5-فاطمه باقریان 6-ملوک هاشمی 7-لیلا مالک   8-رقیه فرمانی 9-لیلا امینی 10-رضا فلاح 11-علی اصغر کاویانی 12-مرتضی حاتمی 13-دکتر حسن آل داوود شهر شرکت کنندگان تهران-2نفر ایلام-2نفر سمنان-1نفر شیراز-1نفر تربت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

لیست شماره//3//سومین دوره جایزه ادبی فانوس//داستان کوتاه//

1-لیلا مالک 2-رقیه فرمانی 3-لیلا امینی 4-رضا فلاح 5-علی اصغر کاویانی ............................................. شهر شرکت کنندگان ساری-1نفر کنگاور-1نفر نامعلوم-3نفر ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

لیست شماره//2//سومین دوره جایزه ادبی فانوس

1-عارف ساسانی    2-هاجر انسان   3-سید حسین علی منجگانی   4-سید عرفان منجگانی   5-شهناز انسان   6-سید امین منجگانی   7-حسین بی ازار   8-فرزانه امیرخانی   9-دکتر نسرین مسعودی کاخکی   10-محمدرضا آگاه   11-مهدی زارع   12-محسن کاویانی   شهر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

لیست شماره//1//سومین دوره جایزه ادبی فانوس//داستان کوتاه//

1-روح انگیز ثبوتی 2-مصطفی محمدی 3-دکتر حمید عابدیها 4-مریم غفاری جاهد 5-دکتر رجب علی مسعودی کاخکی 6-محمد هادی جمیلی 7-سپیده آل داوود 8-محمد مهدی آل داوود .............................................. شهر محل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید