# جایزه_ادبی_فانوس

نویسندگانی که داستانهایشان به مرحله ی اول جهت انتخاب برگزیده های داوری سومین دو

بنام خداوند بخشنده ومهربان نویسندگانی که داستانهایشان به مرحله ی اول  جهت انتخاب برگزیده های داوری سومین دوره جایزه ادبی فانوس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

نویسندگانی که داستانهایشان به مرحله ی دوم داوری سومین دوره جایزه ادبی فانوس رسید

بنام خداوند بخشنده ومهربان نویسندگانی که داستانهایشان به مرحله ی دوم داوری سومین دوره جایزه ادبی فانوس رسیده 1-مهدی ابراهیمی لامع 2-ملوک هاشمی 3-زهرا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

نویسندگانی که داستانهایشان به مرحله ی سوم داوری سومین دوره جایزه ادبی فانوس رسید

بنام خداوند بخشنده و مهربان نویسندگانی که داستانهایشان به مرحله ی سوم داوری سومین دوره جایزه ادبی فانوس رسیده 1-مرجان درودی 2-زهرا امیری 3-ملوک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

سومین دوره جایزه ادبی فانوس داستان کوتاه تمدید شد

تعداد شرکت کنندگان تا تاریخ//2 آبان ماه 1391//65نفر//65 داستان کوتاه//   بنام خداوند بخشنده و مهربان سومین دوره جایزه ادبی فانوس داستان کوتاه شرایط شرکت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

لیست شماره//4//سومین دوره جایزه ادبی فانوس//داستان کوتاه//

1-مهدی ابراهیمی لامع 2-علی پور صفری 3-آسیه رئوفی 4-سیده فاطمه صداقتی نیا 5-آروین ابدرم 6-سید ابراهیم پیره 7-مرجان درودی ................................ شهر شرکت کنندگان دزفول-1نفر کنگاور-1نفر یاسوج-1نفر سقز-1نفر سنقر کلیایی-1نفر آبادان-1نفر ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

لیست شماره 3//سومین دوره جایزه ادبی فانوس//

1-مصطفی ایزدی 2-فاطمه دانشور جلیل 3-زهرا امیری 4-داوود قنبری 5-فاطمه باقریان 6-ملوک هاشمی 7-لیلا مالک   8-رقیه فرمانی 9-لیلا امینی 10-رضا فلاح 11-علی اصغر کاویانی 12-مرتضی حاتمی 13-دکتر حسن آل داوود شهر شرکت کنندگان تهران-2نفر ایلام-2نفر سمنان-1نفر شیراز-1نفر تربت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

لیست شماره//3//سومین دوره جایزه ادبی فانوس//داستان کوتاه//

1-لیلا مالک 2-رقیه فرمانی 3-لیلا امینی 4-رضا فلاح 5-علی اصغر کاویانی ............................................. شهر شرکت کنندگان ساری-1نفر کنگاور-1نفر نامعلوم-3نفر ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

لیست شماره//1//سومین دوره جایزه ادبی فانوس//داستان کوتاه//

1-روح انگیز ثبوتی 2-مصطفی محمدی 3-دکتر حمید عابدیها 4-مریم غفاری جاهد 5-دکتر رجب علی مسعودی کاخکی 6-محمد هادی جمیلی 7-سپیده آل داوود 8-محمد مهدی آل داوود .............................................. شهر محل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید